تبلیغات
حرفهایم با تو

اگر خوبت نباشم مهربانم زرد خواهم شد حرفهایم با تو

چهارشنبه 5 بهمن 1384

ای تو جاری شده درقشنگترین دقاقیم

ای تو با من آشنا ناجی قلب عاشقم

ای تو پیدا شده در لحظه انتخاب دل

ای تو درسکوت شب بهارپاییزدلم

کسی مثل تو ،تو حرم نفسم جاری نشد

کسی مثل تو به سرم دست نوازش نکشید

کسی مثل تو منو به ظلمت شب نسپرد

کسی قلب منو مثل تو به آتیش نکشید

هیچکی هستی منو مثل تو از من نگرفت

کسی مثل تومنو اسیر تنهایی نکرد

کسی مثل تو برام آیه تاریکی نشد

کسی مثل تو به من حلقه نابودی نزد

عاقبت عشق دروغین و فریبنده تو

منو تا مرز بد لحظه بدنامی کشید

من هنوز دوزخی عشق دروغین توام

از تو این تشنه تن خسته به انتها رسید[ چهارشنبه 5 بهمن 1384 - 04:01 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| باربود ] [قطعه ادبی , ] [+]