تبلیغات
حرفهایم با تو

اگر خوبت نباشم مهربانم زرد خواهم شد حرفهایم با تو

یکشنبه 14 اسفند 1384

دارد نگاه تو یك بار عاطفه

ای آبی نگاه تو بازار عاطفه

از شهر سرد آهن و سیمان عبور كن 

تا مرز روستای خریدار عاطفه

بازار عشق و عاطفه كی باز می شود؟

ای خرده های آجر آثار عاطفه

بركاشی شكسته و گچ های ریخته

تنها دو بیت مانده به دیوار عاطفه

یك قلب تیر خورده،كمی واژه های سرخ

خون قطره قطره می چكد از دار عاطفه

ای قطب،خانه های یخی را خراب كن

با گرمی نگاه سزاوار عاطفه[ یکشنبه 14 اسفند 1384 - 02:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| باربود ] [شعر , ] [+]