تبلیغات
حرفهایم با تو

اگر خوبت نباشم مهربانم زرد خواهم شد حرفهایم با تو

سه شنبه 16 اسفند 1384

میدونی چراوقتی میخوای بری تورویا چشمهات رومیبندی؟؟؟؟

وقتی میخوای گریه کنی چشمهات رو میبندی؟؟؟

وقتی میخوای کسی رو ببوسی چشمهات رو میبندی؟؟؟؟....

چون قشنگ ترین چیز های این دنیا قابل دیدن نیست[ سه شنبه 16 اسفند 1384 - 01:03 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| باربود ] [قطعه ادبی , ] [+]