تبلیغات
حرفهایم با تو

اگر خوبت نباشم مهربانم زرد خواهم شد حرفهایم با تو

چهارشنبه 23 فروردین 1385

لم خون شد از این افسرده پاییز از این افسرده پاییز غم انگیز غروبی سخت محنت بار دارد همه درد است و با دل كار دارد شرنگ افزای رنج زندگانی ست غم او چون غم من جاودانی ست افق در موج اشك و خون نشسته شرابش ریخته جامش شكسته گل و گلزار را چین بر جبین است نگاه گل نگاه واپسین است پرستوهایی وحشی بال در بال امید مبهمی را كرده دنبال نه در خورشید نور زندگانی نه در  مهتاب  شور  شادمانی  فلق ها خنده بر  لب فسرده  سفق[ چهارشنبه 23 فروردین 1385 - 01:04 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| باربود ] [عمومی , ] [+]