تبلیغات
حرفهایم با تو

اگر خوبت نباشم مهربانم زرد خواهم شد حرفهایم با تو

جمعه 25 فروردین 1385

شكوه ی ناتمام

 

ای آسمان ! باور مكن ، كاین پیكره محزون منم
من نیستم ! من نیستم

رفت عمر من ، از دست من

این عمر مست و پست من

یك عمر با بخت بدش بگریستم ، بگریستم

لیك عمر پای اندرگلم

باری نپسرید از دلم

من چیستم ؟ من كیستم
 [ جمعه 25 فروردین 1385 - 01:04 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| باربود ] [اشعار کارو , ] [+]