تبلیغات
حرفهایم با تو

اگر خوبت نباشم مهربانم زرد خواهم شد حرفهایم با تو

جمعه 25 فروردین 1385

اشك عجز : قاتل عشق 

آمد ، به طعنه كرد سلامی و گفت : مرد
گفتم : كه ؟ گفت : آنكه دلت را به من سپرد

وانگه گشود سینه و دیدم كه اشك عجز

تابوت عشق من ، به كف نور ، می سپرد[ جمعه 25 فروردین 1385 - 01:04 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| باربود ] [عمومی , ] [+]