تبلیغات
حرفهایم با تو - من درک ندارم تو چطور؟

اگر خوبت نباشم مهربانم زرد خواهم شد حرفهایم با تو

من درک ندارم تو چطور؟
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385

پاس دوستی

 

بهر هر یاری که جان دادم به پاس دوستی

دشمنی ها کرد با من ٬ در لباس دوستی

کوه پابرجا گمان می کردمش ٬دردا که بود

از حبابی سست بنیان تر٬اساس دوستی

بسکه رنج از دوستان باشد دل آزرده را

جای بیم دشمنی ٬دارد هراس دوستی

جان فدا کردیم و یاران قدر ما نشناختند

کور بادا ٬دیده حق نشناس دوستی

دشمن خویش رهی ٬کزدوستداران دو روی

دشمنی بینی و خاموش به پاس دوستی[ پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385 - 01:05 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385 - 11:05 ق.ظ]
[ پیام ()|| احد ] [شعر , ] [+]