تبلیغات
حرفهایم با تو

اگر خوبت نباشم مهربانم زرد خواهم شد حرفهایم با تو

دوشنبه 22 خرداد 1385

نگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ، می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خو دعا کنی؟. بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند[ دوشنبه 22 خرداد 1385 - 03:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| باربود ] [شعر , ] [+]